Home      O nás      Ceníky      Kontakty      GDRP         

Strukturovaná kabeláž

Strukturované kabeláže jsou otevřené, modulární kabelážní systémy vhodné pro přenos dat, hlasu, audio a video signálů a signálů pro řízení a správu budov. Předností je rychlý, kvalitní a spolehlivý přenos, jednoduchá a přehledná topologie, modulárnost a variabilnost.

Strukturovaná kabeláž je založena na vertikálním a horizontálním propojení budov a jednotlivých patrových rozvaděčů pomocí metalických a optických kabelů. Z patrových rozvaděčů jsou kabely hvězdicově distribuovány k účastnickým zásuvkám, které jsou rozmístěny podle potřeb uživatele.

Všechny účastnické zásuvky jsou propojeny shodným typem kabelu, což umožňuje připojit k jedné účastnické zásuvce různé druhy zařízení aktuálně podle potřeby uživatele. Přemístění koncového zařízení uživatele z jednoho místa na jiné je pak velmi jednoduché a provede se pouze přepojením propojovacího kabelu (patch cordu) v patrovém rozvaděči. Strukturovaná kabeláž je díky své modularitě a otevřenosti vhodným systémem pro libovolnou instalaci. Umožňuje provedení rychlých změn zapojení např. při organizačních změnách (stěhování), v bussines centrech, ve výrobních celcích apod. Systém strukturované kabeláže lze také rozdělit do více sítí několika samostatných uživatelů v jednom objektu nebo lze naopak integrovat více systémů strukturované kabeláže jednoho či více uživatelů dohromady.

Jednou z největších výhod je malá poruchovost při dlouhodobém provozu, která je dosahována použitím kvalitních prvků celé kabeláže, speciální montáží a důslednou závěrečnou kontrolou, při kterém jsou měřeny všechny komponenty přenosové cesty. Jestliže však přesto dojde k poruše jednoho segmentu, je vyřazena pouze jedna pracovní stanice a oprava je díky modularitě a zastupitelnosti jednotlivých prvků jednoduchá, rychlá a tím i levná.

Provedení strukturovaného kabelového systému je popsáno v evropské normě EN 50173 a v mezinárodních normách ISO/IEC 11801. Výhodou instalace kabelového systému podle požadavků výše uvedených norem je bezproblémový provoz, nerušený chod stávajících aplikací, ale i systémová záruka na kabeláž od výrobce a kompatibilita s v budoucnosti používanými systémy. Pro každý kabelážní systém se provádí měření parametrů podle požadavků výše uvedených norem. O všech měřeních je veden tištěný měřící protokol, který zachycuje všechny sledované parametry, důležité pro správnou funkci strukturované kabeláže.

Vzhledem k tomu, že kabelová infrastruktura je investičně náročná záležitost, je vhodné ji plánovat tak, aby uživateli umožnila ji využívat delší časové období. Je proto vhodné zahrnout do plánu rezervy a možnosti snadného rozšíření vzhledem k užívaným a uvažovaným aplikacím. Pokud jsou při návrhu a realizaci strukturované kabeláže dodržena všechna základní pravidla a normy, je pak takový systém možné využívat dlouhodobě a tím zajistit jeho ekonomickou výhodnost.

Každý moderní kabelážní systém bude muset splňovat požadavky gigabitových sítí, přenosu analogového i digitálního videa a hlasových služeb, ale také bezdrátových spojovacích uzlů a automatizačních systémů moderních budov. Z tohoto důvodu musí dnešní IT/IS manažeři při plánování rekonstrukcí starších a instalacích nových sítí zvažovat mnoho závažných faktorů.

Schéma strukturované kabeláže